Оборудване и машини
Подготовката на повърхностите е критична за всички последващи операции - рязане, заваряване и най-вече антикорозионна защита. Ние прилагаме дробеструйно почистване, като постигаме почистване на повърхностите до степен Sa 2.5 съгласно ISO 12944. Това е препоръчваната от стандарта чистота на повърхността за постигане на максимално качество и дълготрайност на антикорозионното покритие.

Оборудване и машини

Камера за автоматизирана дробометна обработка

Камера за автоматизирана дробометна обработка

Камера за ръчно бластиране пясъкоструен и дробестреун апарат

Камера за ръчно бластиране пясъкоструен и дробестреун апарат