Оборудване и машини
Механичната обработка е важна част от нашето производство. В последните години успешно извършихме металообработка на значим брой детайли за енергийната и минната промишленост. Наши клиенти са както български, така и международни фирми. Групата СТРИМОНА инвестира в модерно и високоефективно оборудване за механична обработка, което в съчетание с висококвалифицирания и опитен екип оператори, технолози и инженери, гарантира качествената обработка на детайлите в срок и на конкурентна цена.

Оборудване и машини

broshure verus-1

Фрезова машина Verus

tk6916-1

Хоризонтална пробивно-разстъргваща машина ТК 6916

Вертикален стругово-фрезови център GV - 1600 M

Вертикален стругово-фрезови център GV - 1600 M

Вертикален обработващ център Deckel Maho DMC 1035 V

Вертикален обработващ център Deckel Maho DMC 1035 V