Дейности
Групата разполага със собствена номенклатура от продукти, разработени и оразмерени с цел постигане на максимално оптимизирани решения. Добре приети на пазара са предлаганите от нас:

  • Оградни пана BGS - Panel
  • Оградни пана BGS - Panel Flat
  • Оградни стълбове BGS – Pоst
  • Електрозаварена оградна мрежа BGS - Roll
  • BGS - Net
  • Бодлива тел BGS – BW
  • Армираща мрежа за замаска BGS - Stucco

Реализирани проекти