Безплатна оферта

Ценообразуването на сградите изградени от СТРИМОНА се базира на богат опит. Формирането на нашите оферти е насочено към подсигуряване на това да можем да предоставим на клиента точно това, което сме обещали без никакви промени от първоначалната поръчка.

Това което получавате като краен резултат е:
  • спестявате пари благодарение на нашите топ продуктови компоненти и изключително добре оптимизираните инженерингови решения;
  • решителността ни да поддържаме високо ниво на качеството води до реалното намаляване на стойността и спестявания за нашите клиенти.

Ние в ГРУПАТА СТРИМОНА приемаме нашите клиенти като наши партньори. Нашите клиенти ни ценят заради това, че сме открити, честни, готови да предложим решение на възникнал проблем във всеки един момент, с професионално отношение към това, което правим и поемаме винаги сериозно отговорността, която носим.

Основна информация за Вашата сграда
За обратна връзка с Вас
(ние няма да продадем или изпращаме СПАМ на Вашият електронен адрес)
Допълнителна информация за Вашата сграда
Тип на покривното покритие: *
мм
мм
Тип на фасадното покритие: *
мм
мм
Пример: желая да имам подкранов път, планирам част от сградата да бъде на две нива
Пример: желая да има секционни врати на калканните фасади... PVC дограма с размери..

Missing Code