Дейности
Основна дейност на Групата е производство и монтаж на стоманени конструкции за сгради. Развиваме тази дейност в продължение на 25 години. Разполагаме с цялото необходимо технологично оборудване и квалифициран персонал. Ние сме една от първите организации в България защитили стандарта EN ISO 3834-2, както и в последствие EN 1090-2. Оценка за нашия професионализъм е и фактът, че сме един от учредителите на Българската асоциация за метални конструкции. Към днешна дата се нареждаме гордо в челната петица в България за този вид дейност, с приблизително 10% пазарен дял.

Предимства на металните конструкции

Металите са безспорни съвременни и универсални конструктивни материали. Металните конструкции в частност стоманените конструкции са предпочитани от проектантите при избор на главна носеща конструкция на едни от най-сложните и най-отговорни сгради и съоръжения, реализирани на територията на България и чужбина. С металните конструкции преди всичко се достига функционалната универсалност на носещите конструкции изобщо без значение на тяхното приложение (в строителство, машиностроене, промишленост и пр.) , без значение на вида , формата , размерите, потребности на сгради и съоръжения. По широкото навлизането на металните конструкции като главни носещи конструкции на сгради и съоръжения даде една значителна свобода да бъдат реализирани сгради със големи размери , големи отвори и изключително сложни геометрии. Друго важно предимство на металните конструкции, което не трябва да бъде подценявано е тяхната висока сеизмична устойчивост. Металът притежава свойството да преразпределя усилията и напреженията при претоварване, което води до облекчаване на напрегнатото състояние в металните носещи конструкции, без да се компрометира носимоспособността им. Изброявайки предимствата няма как да не се подчертае възможностите, които дават металните конструкции, когато се налага реконструкция, усилване и модернизация на вече съществуващи сгради и съоръжения. В тази категория металните конструкции са безусловен победител пред стоманобетонните конструкции. Всички скептици биха провокирали с въпроси насочени към склонността на металните конструкции да корозират и тяхната пожароустойчивост.

Металните конструкции днес

Естествено към днешна дата и тези въпроси са решени чрез предлаганите на пазара различни ефективни продукти за антикорозионна защита на металите, регламентирани през 1998 година в Европейския стандарт EN ISO 12944 - „Бои и лакове” и ефективни продукти за пасивна пожарозащита на конструкциите, които доказано гарантират дълъг живот на металните конструкции без корозия и значително повишават времето за реакция при пожар, при сгради с метален носещ скелет. В миналото стоманобетонните конструкции бяха предпочитани при избор на главна носеща конструкция на сгради и съоръжения поради липсата на достатъчно познания и опит в областта на металните конструкции. Към днешна дата, като част от Българската асоциация за метални конструкции, познавайки отвътре приложението и изпълнението на металните конструкции на територията на България и в частност чужбина, гордо можем да заявим, че България разполага с достатъчно добре обучени специалисти с помощта, на които може да бъдат проектирани, произведени и монтирани възможно най-сложни сгради и съоръжения с качество достойно за световния пазар.

Реализирани проекти