Дейности
Групата СТРИМОНА предлага цялостно изграждане на сгради и съоръжения, както и инженерингови и консултантски услуги в процеса на бизнес планиране и проектиране.

  • Производствени сгради и складове
  • Супермаркети и търговски центрове
  • Селскостопански сгради
  • Автосервизи и гаражи
  • Спортни зали
  • Обществени и жилищни сгради

Реализирани проекти