Дейности
Следвайки политиката си за повишаване на качеството и разширяване на продуктовата гама, от няколко години в нашето портфолио е сериозно застъпено производство на заварени корпуси за машини и механична обработка на същите. Гаранция за добър и качествен продукт, е натрупаният сериозен опит в областта на заварените конструкции, широкият спектър от металообработващи машини и възможността за релаксиране на заваръчни напрежения при едрогабаритни детайли, чрез вибрация или термична обработка. Спазвайки стандартите и специфичните изисквания на клиентите, Групата СТРИМОНА се утвърждава като едно от водещите предприятия за производство и металообработка на стоманени корпуси за машини и заварени части за машини, които произвежда както за българския, така и за европейския пазар, с гарантирано качество и на конкуренти цени.

Металообработка

Следвайки политиката си за повишаване на качеството и разширяване на продуктовата гама, от няколко години в нашето портфолио е сериозно застъпено производство на заварени корпуси за машини и механична обработка на същите. Гаранция за добър и качествен продукт, е натрупаният сериозен опит в областта на заварените конструкции, широкият спектър от металообработващи машини и възможността за релаксиране на заваръчни напрежения при едрогабаритни детайли, чрез вибрация или термична обработка. Оборудването ни със съвременни машини за металообработка със CNC управление, предлага възможности за прецизна фрезова металообработка на детайли с размери до 10 000 мм x 3 000 мм х 3 000 мм, както и прецизна стругова металообработка на детайли с диаметър до 1 800 мм и височина до 1200 мм.

Управление на процеса металообработка

Наше предимство е наличието на модерен софтуер за проектиране и управление на машинния парк за металообработка. Клиентите ни получават възможността техният триизмерен модел да бъде директно импортиран в софтуера за управление на машините за металообработка или да бъде изработен от нас с помощта на нашите инженери и технолози. На база геометричните солид модели импортирани в софтуера за управление, генерираме програмите за работа на машините. Модерното ни оборудване и машинен парк за металообработка  предполага оптимизирани режими на механична обработка - струговане и фрезоване, както и конкурентна цена на услугата. Спазвайки стандартите и специфичните изисквания на клиентите, Групата СТРИМОНА се утвърждава като едно от водещите предприятия за производство и металообработка на стоманени корпуси за машини и заварени части за машини, които произвежда както за българския, така и за европейския пазар, с гарантирано качество и на конкуренти цени.