Дейности
Основна дейност на Групата е производство и монтаж на стоманени конструкции за сгради. Развиваме тази дейност в продължение на 20 години. Разполагаме с цялото необходимо технологично оборудване и квалифициран персонал. Ние сме една от първите организации в България защитили стандарта EN ISO 3834-2, както и в последствие EN 1090-2. Оценка за нашия професионализъм е и фактът, че сме един от учредителите на Българската асоциация за метални конструкции. Към днешна дата се нареждаме гордо в челната петица в България за този вид дейност, с приблизително 10% пазарен дял.

Реализирани проекти