Реализирани проекти

Производствена сграда с тъкачен цех и складови площи

Възложител:
Омега – Текстил ООД
Локация:
гр. Петрич
РЗП:
3950 кв.м.
Извършени дейности:
Цялостно изграждане на обекта и ограждане с оградни пана.