Реализирани проекти

Вътрешно преустройство и реконструкция на галерията на ниво +5.610 в MALL OF SOFIA

Възложител:
Калистратов Груп ООД
Локация:
гр. Сафия
Извършени дейности:
Производство, доставка и монтаж на стоманена конструкция.