Новини

Нов продукт на пазара - ГАБИОНИ

Стримона ЕООД пуска на пазара ГАБИОНИ – съвременно строително решение при създаване на структури поддържащи масовата гравитация; механично стабилизирани земни стени, спускащи се конструкции, подложки - тръби за изровени дренажи, насрещни стени, както и за стабилизиране на склонове и тяхното подсилване, пътни работи, подсилване на външните стени на естествени водни канали и тяхното пренасочване, предпазване на склонове и брегове, бентове, сводове и насипи/ диги, подпори на мостове и контрол на ерозията.