Новини

10 броя спирки за бърза автобусна линия, терминали и система от велосипедни алеи в град Бургас.

Отново добро изпълнение на фирма „Стримона Строй” на обект: „Изготвяне на технически инвестиционни проекти за бърза автобусна линия, терминали и система от велосипедни алеи” в град Бургас.
Подобект: „ Междинни спирки по трасето на бързата автобусна линия”
Проекта включва общо 10 броя спирки. Спирките са разположени по начин, осигуряващ безконфликтното спиране, слизане на пътниците, маневриране, изчакване и заминаване. В проекта е осигурена достъпна архитектурна среда за трудно подвижни хора посредством отопляеми стоманобетонови рампи. „ Стримона Строй” изпълни производство, доставка и монтаж на стоманена конструкция.
Възложител на обекта: Балкан Стийл Инженеринг” ООД