Новини

4 броя Халета – Ихтиман - Административна сграда и Преустройство на птицеферма с. Живково

В процес, са монтажните работи на обект: „Преустройство по време на строителството на птицеферма за отглеждане на пуйки с битово-административна сграда” – ПИ 036055, м-ст „Каратопарк”, землище на с. Живково, общ. Ихтиман по чл. 154 от ЗУТ.

Възложител на обекта е: „Балкан Стийл Инженеринг” ООД
„Стримона Строй” изпълнява производство,доставка и монтаж на стоманена конструкция с тегло 15тона.