Новини

"СТРИМОНА" бе избрана за изпълнител на разширението и реновацията на известния на жителите на столицата ни - магазин Gorenje.

Магазина се намира на бул. "Европа" 148 в София, преди разклона за Банкя.
Изпълняваме доставката и монтажа на стоманената конструкция на разширението на магазина, както и доставката и монтажа на покривните, фасадните панели, улуците, водостоците и т.н. След като бъде завършено изграждането на двете нови части от магазина и бъде въведен в експлоатация ще започнем реконструкцията на в момента функциониращата част.