Новини

Стримона Строй изпълнява металната конструкция по обект: „Депо Никопол”

Съвместно с "Балкан Стийл Инженеринг" ООД, Стримона Строй изпълнява металната конструкция по обект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадаците в район Левски” в община Никопол. Разгънатата застроена площ на проекта е 8432 квадратни метра, които ще бъдат застроени със 560 тона стоманена конструкция.
Целта на проекта е изграждането на необходимата инфраструктура за екологосъобразното обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, които ще се генерират на територията на регион Левски(Никопол).