Новини

Фабрика „Ацом” - УПИ I -000273, кв. 13, м.

Довършителни монтажни работи на обект: Фабрика „Ацом” – УПИ I -000273, кв. 13, м. „ Спорното”, с. Гурмазово, община Божурище
Фирма Стримона Строй изпълнява нулев цикъл, стоманобетонови колони, производство, доставка и монтаж на метална конструкция, доставка и монтаж на стенни и покривни панели.
Възложител на обекта е: „Ацом” ООД