Новини

Фабрика „Волаком 2” - цех за електронни изделия и административно - битова част

Завършек и на монтажните работи на обект: Фабрика „Волаком 2” - цех за електронни изделия и административно - битова част – УПИ III – 000273, кв. 13, м. „Спорното” , с. Гурмазово, общ. Божурище
Фирмата изпълни нулев цикъл и производство, доставка и монтаж на стоманена конструкция с тегло 93 тона.

Възложител: „Волаком” АД