Новини

Промишлено строителство от Стримона Строй

Дългогодишния си опит и професионализъм в промишленото строителство фирма “Стримона Строй“ ЕООД показва на редица обекти в страната. Развиваме тази дейност качествено, като разполагаме с необходимото технологично оборудване и високо квалифициран персонал. Поредният обект в отрасъл промишлено строителство е на Баумит България ЕООД, където фирмата извърши цялостно изграждане на обекта.

Още за строителна фирма Стримона Строй.