Новини

Край на монтажните работи на обект „АДВ”. Подобект: „ АВД – 1- Работен проект за ремонт за ел. Захранването на парк 626, в пр-во АВД”

Въложител: „Енерджи-Ка” ЕООД
Локация: Бургас
Извършени дейности: Производство, доставка и монтаж на метална конструкция за кабелни скари.
Тегло конструкция: 20т.
Година на завършване: 2016