Новини

Край на монтажните работи на обект: „Титан Златна Панега Цимент”, подобект: „Площадки за водни оръдия”

Възложител: Техномайн ЕООД
Локация: гр. Златна Панега
Извършени дейности: Производство, доставка и монтаж на площадки за водни оръдия
Тегло конструкция: 8т.
Година на завършване: 2016г.