Новини

Официален завършек на строително – монтажните работи на обект: ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА С ТЪКАЧЕН ЦЕХ И СКЛАДОВИ ПЛОЩИ В УПИ VII, КВ.177 ПО ПЛАНА НА ГР. ПЕТРИЧ

Фирма Стримона Строй извърши цялостно изграждане на обекта до ключ, както и ограждането му с оградни пана.
Възложител на обекта: "Омега-Текстил" ООД

Още за строителна фирма Стримона Строй.