Новини

ПОКАНА за пресконференция

Във връзка с организирането на пресконференция относно приключване на проект по ДБФП № BG16RFOP002-3.004-0073-C01 „Ефективно използване на ресурсите в СТРИМОНА СТРОЙ ЕООД”, имаме удоволствието да Ви поканим на 27.06.2019г. от 11:00 часа в офиса на „СТРИМОНА СТРОЙ” ЕООД, находящ се в гр. Петрич, м. „Алмалък-Омондрос”, изхода на града за ГКПП „Златарево”. Целта на пресконференцията е мултиплициране на резултатите от изпълнения проект сред широката общественост.