Новини

„Производствено хале” – Унитрейд-БГ ООД, гр. Варна

В процес са са монтажните работи на обект: „ Възтановяване след нанесени щети от пожар на производствено хале – идентификатор №10135.4510.733.4 в УПИ XI – 1387, кв. 18 по плана на ЗПЗ, р-н „Владислав Варненчик”, гр. Варна.
Възложител на обекта е: „Унитрейд БГ” ООД
Фирма „Стримона Строй” изпълнява нулев цикъл, производство,доставка и монтаж на стоманена конструкция, покривни фасади, обшивки и отводнителни елементи,дограми,врати.