Новини

Рехабилитация на гаров комплекс Централна Гара – София

Край на монтажните работи на гаров комплекс централна Гара – София. Фирма „Стримона Строй” ЕООД изпълни строително монтажни работи.
Възложител на обекта е: Главболгарстрой АД