Новини

Склад за строителни материали в УПИ XIX-419, кв. 54, м. Враждебна-Юг по плана на гр. София

В процес са монтажните работи на фирма „Стримона Строй” ЕООД на обект: Склад за строителни материали в УПИ XIX-419, кв. 54, м. Враждебна-Юг по плана на гр. София.
Фирмата изпълнява: фундаменти, производство, доставка и монтаж на стоманена конструкция, монтаж стенна и покривна ламарина, обшивки, водостоци и олуци.

Възложител на обекта е: Терастоун ООД