Новини

Складова база в ПИ с идентификатор 23025.502.1105, УПИ IV - 1105, кв.61, по плана гр. Доспат

Локация: гр. Доспат
Възложител: „СКАМЕ БЪЛГАРИЯ” ЕООД
Извършвани дейности: Цялостно изграждане на обекта
Година на завършване: 2015г.