Новини

Партньорството между  “СТРИМОНА” ЕООД и ПГМЕТ “Юрий Гагарин” с първи резултати

Партньорството между  “СТРИМОНА” ЕООД и ПГМЕТ “Юрий Гагарин” с първи резултати и амбициозна заявка за устойчиво развитие на съвместна дейност, насочена към по-добро образование и популяризиране на професионалната подготовка на учениците в професионалната гимназия.
В продължение на успешния съвместен проект между ръководството на ПГМЕТ “Юрий Гагарин“ и “СТРИМОНА“ ЕООД за ново уникално оборудване на училищната  работилница за заваряване, а именно доставка на специализиран тренажор за електродъгово заваряване с обмазани електроди и електродъгово заваряване в защитно газова среда, се роди идеята за утвърждаване на партньорството с цел: по-добро образование и популяризиране на професионалната подготовка на учениците в професионалната гимназия. Идеята бе споделена и подкрепена от г-жа Нина Попова, зам.кмет по хуманитарните дейности на общ.Петрич и  г-н Ивайло Златанов, началник на РУО Благоевград. Веднага след срещата се създаде съвместна работна група и бе съгласувана едногодишна пътна карта за постигане на  функционално сътрудничество за подобряване и допълване на обучението на учениците от ПГМЕТ "Юрий Гагарин" гр.Петрич, свързано със заваряване на стомани и осигуряване на възможности за практически занятия в реална работна среда в завод "СТРИМОНА", професионална реализация като заварчици и кариерно развитие в областта на заваряването и металознанието. Горди сме да споделим първите резултати, а именно:

 - На 15.05.2024г се проведе посещение на ученици от 10 и 11 клас

Тема на посещението:

Общо представяне на процеса на производство на заварени стоманени конструкции и възможностите за кариерна реализация на ученици завършили ПГМЕТ.

Програма на посещението:

 - Лекция-беседа по темата на посещението
 - Обсъждане на възможностите за кариерна реализация
 - Инструктаж по ЗБУТ
 - Демонстрация на МИГ заваряване и заваряване с обмазани електроди
 - Попълване на анкетна карта за впечатленията от посещението

  - На 22.05.2024 се проведе посещение на ученици от 8-ми клас:

Тема на посещението:

Посещение на завод за производство на заварени стоманени конструкции и представяне на основния машинен парк, както и демонстрация на основните процеси.

Програма на посещението:

 - Кратка лекция по темата на посещението
 - Инструктаж по ЗБУТ
 - Детайлен тур в завод “СТРИМОНА“
 - Демонстрация на МИГ заваряване и заваряване с обмазани електроди
 - Атракционно качване във вишка и издигане на височина за разглеждане на конструкцията за бъдещия купол на небостъргача “СКАЙ ФОРТ“
 - Попълване на анкетна карта за впечатленията от посещението


Работната група ще анализира резултатите от анкетите, за да оптимизира следващите планирани съвместни мероприятия.

Благодарим на всички ученици от ПГМЕТ “Юрий Гагарин“ за сериозното отношение при провеждането на  мероприятията. Това ни амбицира да продължим да работим съвместно със същата активност и увереност, че с малки, но постоянни стъпки в правилната посока може да се стигне много далече.