Новини

Волаком 1 - цех за електронни изделия и административно - битова част

Фирма „Стримона Строй” завърши монтажните работи на обект: Фабрика „Волаком 1” - цех за електронни изделия и административно - битова част – УПИ III – 000273, кв. 13, м. „Спорното” , с. Гурмазово, общ. Божурище

Фирмата изпълни нулев цикъл и производство, доставка и монтаж на стоманена конструкция с тегло 65 тона.
Възложител на обекта: „Волаком” АД