Новини

Стартиране на нов обект

12.03.2008

СТРИМОНА ЕООД стартира нов обект: Фабрика за производство на зеленчукови и плодови консерви – с.Рупите, общ.Петрич, инвеститор: БУЛГАРКОНСЕРВ 07 ООД. Фирмата е изпълнител на анкерните устройства, металната конструкция и пълното комплектоване на производственото хале с полиуретанови панели и завършващи елементи. РЗП 4600 кв.м.

Завършен монтаж

26.02.2008

Стримона ЕООД завърши монтажа на металната конструкция на обект: СКЛАД ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО – инвеститор фирма AGRIS, гр. Улцин, Черна Гора

Нов продукт на пазара - ГАБИОНИ

06.02.2008

Стримона ЕООД пуска на пазара ГАБИОНИ – съвременно строително решение при създаване на структури поддържащи масовата гравитация; механично стабилизирани земни стени, спускащи се конструкции, подложки - тръби за изровени дренажи, насрещни стени, както и за стабилизиране на склонове и тяхното подсилване, пътни работи, подсилване на външните стени на естествени водни канали и тяхното пренасочване, предпазване на склонове и брегове, бентове, сводове и насипи/ диги, подпори на мостове и контрол на ерозията.