Новини

Завърши изграждането на авто-диагностичен център в София – Люлин

08.01.2011

Стримона предаде обекта на възложителя на етап довършителни работи. Фирмата взе участие в този нестандартен проект с изработката, доставката и монтажа на стоманената конструкция, която между другото е едно много оригинално и оптимизирано решение, поради факта, че има обособено второ ниво с предназначение – офис помещения.

Стримона бе доставчика и на изолационните сандвич-панели, както и изпълнителя на отводнителната система за дъждовни води.

Стримона завърши строителството на обект в Бургас

07.01.2011

Обект: "Обслужваща сграда с магазин за промишлени стоки етап 1-ви."

В договорените с възложителя, който е и инвеститор на обекта видове строително-монтажни работи фирмата извърши: изработка, доставка и монтаж на стоманената конструкция, монтаж на изолационни сандвич-панели, доставка и монтаж на топло-изолирани вътрешни улуци и водосточни тръби, доставка и монтаж на оформящи архитектурно фасадите на сградата детайли. Застроената площ на сградата е 792 кв.м.
Срокът за който СТРИМОНА изпълни строителството на сградата бе 10 седмици.

Тийм билдинг - СТРИМОНА

20.12.2010

Тиймбилдингът е процес, който позволява развитието на колективни ценности в една организация, институция или фирма. Ценностите могат да бъдат както единство, взаимна зависимост, така и участие. Те се постигат чрез дейностите тип игри, често от колективен характер, благодарение на които участниците култивират способността си да работят в екип. Тиймбилдинг е важен фактор за всяка среда, чиято цел е да извади на най-доброто от екипа, за да се осигури развитие, положителна комуникация, ръководни умения и способността за сътрудничество.

В дух на креативност и позитивни емоции премина тийм билдинг срещата на екипа на СТРИМОНА. В ролевите игри и игрите на открито имаше и победители, имаше и победени, но всички спечелихме добро настроение. Двата дни на сериозно обучение и забавни развлечения отминаха неусетно и всички се прибрахме отпочинали и по-добре подготвени да посрещнем бъдещите предизвикателства.

Участие на СТРИМОНА в класацията на в. Пари

16.11.2010

Днес, 16.11.2010г. в ноемврийското издание на списание ГЕПАРД – рейтинговото списание на в. Пари, беше публикувана класацията за 100-те най-динамично развиващи се компании в периода 2007-2009 г. по области. Гордост за нас е факта, че в класацията за област Благоевград и двете фирми от групата СТРИМОНА фигурират между първите двадесет фирми.
"Стримона Строй" ЕООД на 9-то място с ръст от 234%
"Стримона" ЕООД на 18-то място с ръст от 139%