Реализирани проекти

Предприятие за производство на растителни масла

Възложител:
Марица Олио АД
Локация:
с. Ясен, община Плевен
Тегло на конструкцията:
180 т.
Извършени дейности:
Производство, доставка и монтаж на стоманена конструкция, Монтаж на съоръжения, производство, доставка и монтаж на съдове за топла и студена вода, доставка и монтаж на покривни и стенни панели, топлинна изолация на технологични съдове, монтаж на тръбопроводи.