Реализирани проекти

Инсталация за сухи строителни смеси Баумит

Възложител:
Баумит България ЕООД
Локация:
гр. Ямбол
Тегло на конструкцията:
79 т.
Година на завършване:
2019 г.
Извършени дейности:
Цялостно изграждане на обекта.