Реализирани проекти

Предприятие за фураж, навес и трафопост

Възложител:
Металстрой – Стоянов и Георгиев ООД
Локация:
гр. Летница, обл. Ловеч
Тегло на конструкцията:
105 т.
Извършени дейности:
Производство, доставка и монтаж на стоманена конструкция.