Новини

"СТРИМОНА" бе избрана за изпълнител на разширението и реновацията на известния на жителите на столицата ни - магазин Gorenje.

11.06.2012

Магазина се намира на бул. "Европа" 148 в София, преди разклона за Банкя.
Изпълняваме доставката и монтажа на стоманената конструкция на разширението на магазина, както и доставката и монтажа на покривните, фасадните панели, улуците, водостоците и т.н. След като бъде завършено изграждането на двете нови части от магазина и бъде въведен в експлоатация ще започнем реконструкцията на в момента функциониращата част.

СТРИМОНА завърши един от ключовите си проекти за 2011-та година

29.05.2012

Фирма "ДЕВОРЕКС" ООД отвори врати на новата си производствена база, която се намира на Околовръстно шосе Юг в град Пловдив.
През 2005-та година дружеството започва собствено производство на първата българска PVC система за покривно отводняване с търговска марка DEVOREX CLASSIC. Система CLASSIC е удостоена със златен медал на 63-то издание на Международен Технически Панаир, Пловдив 2007 – символ за качество и иновация.

СТРИМОНА изпълнява металната конструкция първия мол “от отворен тип” в България.

21.05.2012

The Strand в Бургас е проект с инвестиция на стойност 40 млн. евро. Проектът за мола бе обявен още през 2009 г., когато той бе определен като първия мол „от отворен тип“ у нас. Разположен е на изхода на града към магистрала “Тракия”.

Стримона бе одобрена за финансиране по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013г.

09.04.2012

СТРИМОНА СТРОЙ” ЕООД е след одобрените кандидати по схема: BG161PO003-2.1.12 "Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията" по ОП ”Конкурентоспособност”.
Предстой подписване на договор в срок от 1 месец.
Общата цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността на СТРИМОНА СТРОЙ на вътрешния и международните пазари, чрез въвеждане на софтуерни системи за управление на ресурсите допринасящи за ефективна организация на цялостната дейност и оптимизиране на производствения процес.
Очаквани резултати след изпълнението на проекта са: Подобряване на управлението и организацията на дейността на кандидата; Оптимизиране на работния процес; Намаляване на себестойността на продуктите и услугите; Подобряване на качеството на услугите и на пазарните позиции на фирмата.