Новини

Търговски център „The Strand” – гр.Бургас

02.03.2012

Стримона завърши 90% от производството и 70% от монтажа на стоманената конструкция на "The Strand" – гр.Бургас
Проектът се осъществява съвместно с "Евробилдинг инженеринг" ООД – главен изпълнител и "Сънником" ЕООД – подизпълнител.

„Стримона строй“ ЕООД – Петрич спечели и реализира проект за опазване на околната среда

20.02.2012

Проектът №BG161PO003- 2.1.08/ЗМС- 02- 63/01.06.2011 „Стримона строй инвестира в опазване на природата“ е с финансовата подкрепа на Оперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007- 2013, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България. Общата сума на проекта е 111 855лв, от които 75% са предоставени безвъзмездно. Срокът за реализирането на проекта е една година- от 01.06.2011 до 01.06.2012, но предприятието ще се справи с реализацията му до февруари 2012 г.

Цех за преработка на месо и производство на хранителни полуфабрикати на месна основа в с.Левуново

20.01.2012

Стримона Строй завърши обект: „Цех за преработка на месо и производство на хранителни полуфабрикати на месна основа” в с.Левуново, общ.Сандански с инвеститор фирма МЕЗЕ ЕООД. Фирма Стримона Строй е изпълнител на строително-монтажни работи по фундиране на сградата, както и изработката, доставката и монтажа на металната конструкция.

Стримона завърши първи етап от изграждането на обект: Регионално депо за ТБО от общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман” в с. Богьовци

06.09.2011

Стримона завърши първи етап от изграждането на обект: Регионално депо за ТБО от общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман" в с. Богьовци. Фирмата в качеството си на подизпълнител проектира, достави и монтира металната конструкция за депото, което се изгражда по общинска програма за управление на отпадъците.

Стримона завърши изграждането на метална конструкция към аварийното стълбище на „Софийски арсенал – музей за съвременно изкуство” гр.София

22.08.2011

Сградата на стария арсенал беше реконструирана и превърната в прекрасен музей с безвъзмездната помощ от Европейското икономическо пространство, със средства на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Стримона извърши изработката, доставката и монтажа на аварийното стълбище, което в комбинация със стъклената мембрана спомага за новия облик на сградата.