Реализирани проекти

Двукорпусно складово хале

Възложител:
ТисенКруп Юпитер Стомана ООД
Локация:
гр. София
РЗП:
3500 кв.м.
Извършени дейности:
Цялостно изграждане на обекта, което включва: проектиране, земни работи и фундаменти, цокълни стени, шлайфан бетон, метална конструкция, покрив и куполи за горно осветление, фасади, монтаж на врати,електрическа инсталация, ВиК инсталация, отопление и вентилация.