Реализирани проекти

"ОПТИКС" АД

Възложител:
"ОПТИКС" АД
Локация:
Божурище, находящ се в Индустриална зона Божурище.
Тегло на конструкцията:
108 т.
Извършени дейности:
Цялостно изграждане на обекта.