Реализирани проекти

Производствена база Арсенал

Възложител:
Арсенал АД
Локация:
гр. Казанлък
РЗП:
4000 кв.м.
Извършени дейности:
Проектиране по част конструкции/фаза ТП/ и производство, доставка и монтаж на стоманена конструкция, термопанели и обшивки.