Реализирани проекти

Логистичен център на "Теси" ООД към съществуваща производствена сграда

Възложител:
“ИРКОН“ ООД
Локация:
гр. Шумен
Извършени дейности:
 • Изграждане на брандмауер между нов логистичен център, административно-битова зона и съществуваща производствена сграда от бели минераловатни вертикални панели (микропрофилирани) с дебелина 10см.
 • Монтаж на бели минераловатни вертикални панели (микропрофилирани) с дебелина 10см. по фасади при складова зона по метод на скрит монтаж.
 • Монтаж на бели фасадни касети с дебелина 15см. по фасади при товаро-разтоварна зона.
 • Монтаж на минерална вата с дебелина 15см (40кг/м³) във фасадни касети при товаро-разтоварна зона.
 • Полагане на паропропусклива антикондензационна мембрана (120-140г/м²) върху фасадни касети при товаро-разтоварна зона.
 • Монтаж на тъмно сива фасадна вълнообразна ламарина върху фасадни касети при товаро-разтоварна зона .
 • Монтаж на бели минераловатни панели (микропрофилирани) за оформяне на отвори около секционни врати и гумени ръкави.
 • Монтаж хоризонтални окомплектовки
  - ламарина 0,5мм с полиестерно покритие;
 • Монтаж на вертикални окомплектовки
  - ламарина 0,5мм с полиестерно покритие;
 • Монтаж на аварийни барбакани с размери 45/15см. по бордове на товаро-разтоварна-зона.
 • Монтаж на бели минераловатни вертикални панели (микропрофилирани) с дебелина 10см. по бордове (отвътре) на товаро-разтоварна зона за скриване на метална конструкция.