Новини

Склад за съхранение на матраци и спални продукти с. Чепинци

Какво строим в момента 15.08.2015

Стримона Строй завършва първи от общо четирите етапа на обект:
Склад за съхранение на матраци и спални продукти с. Чепинци, м. Стопански двор, р-н „Нови Искър“ – СО.
Възложител: "Кордеел България" ЕАД

Стримона Строй изпълнява металната конструкция по обект: „Депо Никопол”

Какво строим в момента 20.04.2015

Съвместно с "Балкан Стийл Инженеринг" ООД, Стримона Строй изпълнява металната конструкция по обект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадаците в район Левски” в община Никопол. Разгънатата застроена площ на проекта е 8432 квадратни метра, които ще бъдат застроени със 560 тона стоманена конструкция.