Новини

Стримона Строй ЕООД приключи с монтажа на металната конструкция по Разширяване на завод за фармацевтични изделия на „Балканфарма-Дупница” АД

26.08.2015

Възложител: Кордеел България ЕАД
Застроена площ съществуващо положение: 5554.87 м2
Ново застрояване: 739.72 м2
Обща застроена площ: 6294.59 м2
Застроен обем разширение: 12139.30 м2
Кота корниз +17,40м от кота готов под: 527,30мнв
РЗП съществуващо положение: 13697.38 м2
Нова РЗП: 2104.24 м2
Обща РЗП: 15801.62 м2

Животновъдна ферма с фотоволтаична система за собствено потребление

24.08.2015

Стримона Строй продължава с монтажните работи по обект: Животновъдна ферма с фотоволтаична система за собствено потребление в УПИ 001011,001014 – специализирана ферма за кози, за производство на месо и на разплодни животни в с. Устина, област Пловдив.

Склад за съхранение на матраци и спални продукти с. Чепинци

15.08.2015

Стримона Строй завършва първи от общо четирите етапа на обект:
Склад за съхранение на матраци и спални продукти с. Чепинци, м. Стопански двор, р-н „Нови Искър“ – СО.
Възложител: "Кордеел България" ЕАД