Новини

Склад за строителни материали в УПИ XIX-419, кв. 54, м. Враждебна-Юг по плана на гр. София

05.01.2016

В процес са монтажните работи на фирма „Стримона Строй” ЕООД на обект: Склад за строителни материали в УПИ XIX-419, кв. 54, м. Враждебна-Юг по плана на гр. София.
Фирмата изпълнява: фундаменти, производство, доставка и монтаж на стоманена конструкция, монтаж стенна и покривна ламарина, обшивки, водостоци и олуци.

Възложител на обекта е: Терастоун ООД

Волаком 1 - цех за електронни изделия и административно - битова част

04.01.2016

Фирма „Стримона Строй” завърши монтажните работи на обект: Фабрика „Волаком 1” - цех за електронни изделия и административно - битова част – УПИ III – 000273, кв. 13, м. „Спорното” , с. Гурмазово, общ. Божурище

Фирмата изпълни нулев цикъл и производство, доставка и монтаж на стоманена конструкция с тегло 65 тона.
Възложител на обекта: „Волаком” АД

Програма SOS фирма приятел

01.12.2015

Фирма „Стримона Строй” ЕООД се включи в програмата SOS фирма приятел. Програмата е с цел повишаване на качеството на образованието и покриване на медицински и ремонтни разходи за децата и младежите от SOS Детски селища България.

Склад за метални елементи - етапно строителство в УПИ I - 225,226,227,502,503,504,505,507,558, кв. 2, м. СПЗ кв. Враждебна, СО р-н Кремиковци

17.11.2015

Проектът се разработва, във връзка с инвестиционните намерения на инвеститора за изграждане на ново складово хале за съхранение на метални елементи.
Новата постройка ще бъде разположена в парцела на действащата складова база на ТисенКруп Юпитер стомана. В парцела има разположени съществуващи складове за метали, административна сграда и открит подкранов път и кантар.