Новини

Официален завършек на строително – монтажните работи на обект: ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА С ТЪКАЧЕН ЦЕХ И СКЛАДОВИ ПЛОЩИ В УПИ VII, КВ.177 ПО ПЛАНА НА ГР. ПЕТРИЧ

12.05.2016

Фирма Стримона Строй извърши цялостно изграждане на обекта до ключ, както и ограждането му с оградни пана.
Възложител на обекта: "Омега-Текстил" ООД

Още за строителна фирма Стримона Строй.

Разширение на фабрика за монтаж на PVC и алуминиеви дограми и стъклопакети в гр. Петрич

12.05.2016

Нов старт на строителните и монтажни работи на обект: ”Разширение на фабрика за монтаж на PVC и алуминиеви дограми и стъклопакети” УПИ 011025, м. Караач – Дамяница, землище гр. Петрич. Фирма „Стримона Строй” изпълнява цялостно изграждане на обекта.
Възложител на обекта: "Етиком" ООД

10 броя спирки за бърза автобусна линия, терминали и система от велосипедни алеи в град Бургас.

10.05.2016

Отново добро изпълнение на фирма „Стримона Строй” на обект: „Изготвяне на технически инвестиционни проекти за бърза автобусна линия, терминали и система от велосипедни алеи” в град Бургас.
Подобект: „ Междинни спирки по трасето на бързата автобусна линия”
Проекта включва общо 10 броя спирки. Спирките са разположени по начин, осигуряващ безконфликтното спиране, слизане на пътниците, маневриране, изчакване и заминаване. В проекта е осигурена достъпна архитектурна среда за трудно подвижни хора посредством отопляеми стоманобетонови рампи. „ Стримона Строй” изпълни производство, доставка и монтаж на стоманена конструкция.
Възложител на обекта: Балкан Стийл Инженеринг” ООД

Цех за производство – сглобяване на електронни баласти /дросели/ в поземлен имот №73242.225.872 по кадастралната карта на с. Тунжа, общ. Марица, обл. Пловдив

26.04.2016

Фирма „Стримона Строй” ЕООД изпълнява производство, доставка и монтаж на метална конструкция. Тегло на конструкцията 100т.
Възложител на обекта: Кордеел България ЕАД