Новини

Фабрика „Ацом” - УПИ I -000273, кв. 13, м.

Какво строим в момента 12.01.2016

Довършителни монтажни работи на обект: Фабрика „Ацом” – УПИ I -000273, кв. 13, м. „ Спорното”, с. Гурмазово, община Божурище
Фирма Стримона Строй изпълнява нулев цикъл, стоманобетонови колони, производство, доставка и монтаж на стоманена конструкция, доставка и монтаж на стенни и покривни панели.
Възложител на обекта е: „Ацом” ООД

4 броя Халета – Ихтиман - Административна сграда и Преустройство на птицеферма с. Живково

Какво строим в момента 07.01.2016

В процес, са монтажните работи на обект: „Преустройство по време на строителството на птицеферма за отглеждане на пуйки с битово-административна сграда” – ПИ 036055, м-ст „Каратопарк”, землище на с. Живково, общ. Ихтиман по чл. 154 от ЗУТ.

Възложител на обекта е: „Балкан Стийл Инженеринг” ООД

„Производствено хале” – Унитрейд-БГ ООД, гр. Варна

Какво строим в момента 07.01.2016

В процес са са монтажните работи на обект: „ Възтановяване след нанесени щети от пожар на производствено хале – идентификатор №10135.4510.733.4 в УПИ XI – 1387, кв. 18 по плана на ЗПЗ, р-н „Владислав Варненчик”, гр. Варна.
Възложител на обекта е: „Унитрейд БГ” ООД

“Склад за сондажни машини и материали” гр. Асеновград

Завършени обекти 06.01.2016

Официален завършек на монтажните работи на обект : “Склад за сондажни машини и материали” гр. Асеновград. Обектът е със Застроена площ 1587.48кв.м. и РЗП 1749.78 кв.м.

Възложител на обекта: „ГЕОСЕРВИЗИНЖЕНЕРИНГ” АД ГР.АСЕНОВГРАД