Новини

Цех за производство – сглобяване на електронни баласти /дросели/ в поземлен имот №73242.225.872 по кадастралната карта на с. Тунжа, общ. Марица, обл. Пловдив

26.04.2016

Фирма „Стримона Строй” ЕООД изпълнява производство, доставка и монтаж на метална конструкция. Тегло на конструкцията 100т.
Възложител на обекта: Кордеел България ЕАД

Край на монтажните работи на обект: „Титан Златна Панега Цимент”, подобект: „Площадки за водни оръдия”

20.04.2016

Възложител: Техномайн ЕООД
Локация: гр. Златна Панега
Извършени дейности: Производство, доставка и монтаж на площадки за водни оръдия
Тегло конструкция: 8т.
Година на завършване: 2016г.

Официален завършек на обект: Производствена сграда за първична обработка на билки и промяна на предназначение на съществуващо хале в производствен цех, в имот 51809.509.4940, УПИ I-4940, кв. 214 по плана на гр. Нова Загора"

14.04.2016

Възложител: Хербабул ЕООД
Локация: гр. Нова Загора
Извършени дейности: Цялостно изграждане на обекта!
Тегло конструкция: 40т.
Година на завършване: 2016г.

Старт на монтажните работи на обект: „ Изграждане на пазари за цветя” – поземлен имот УПИ V, квартал 233, по плана гр. София, м. Момкова махала, район Надежда.

13.04.2016

Конструкцията над терена е изцяло от стомана. Използвани са студеноформовани тръби с квадратно и правоъгълно сечение с подходящи размери.Всички връзки между отделните елементи за предвидени да се изпълнят с ръчна електродъгова заварка. Подовата конструкция е изпълнена от трапецовидна ламарина ,върху която ще се изпълни монолитна стоманобетонова плоча. Стенното ограждане ще се изпълни с термопанели. [tlink]Металната конструкция е с тегло 130т. Фирма „Стримона Строй” ЕООД изпълнява изработка, доставка,и монтаж на стоманена конструкция, анкерни устройства и LT-ламарина.
Възложител на обекта: „Инфра Роудс” ЕООД