Новини

„Производствено хале” – Унитрейд-БГ ООД, гр. Варна

07.01.2016

В процес са са монтажните работи на обект: „ Възтановяване след нанесени щети от пожар на производствено хале – идентификатор №10135.4510.733.4 в УПИ XI – 1387, кв. 18 по плана на ЗПЗ, р-н „Владислав Варненчик”, гр. Варна.
Възложител на обекта е: „Унитрейд БГ” ООД

“Склад за сондажни машини и материали” гр. Асеновград

06.01.2016

Официален завършек на монтажните работи на обект : “Склад за сондажни машини и материали” гр. Асеновград. Обектът е със Застроена площ 1587.48кв.м. и РЗП 1749.78 кв.м.

Възложител на обекта: „ГЕОСЕРВИЗИНЖЕНЕРИНГ” АД ГР.АСЕНОВГРАД

Фабрика „Волаком 2” - цех за електронни изделия и административно - битова част

06.01.2016

Завършек и на монтажните работи на обект: Фабрика „Волаком 2” - цех за електронни изделия и административно - битова част – УПИ III – 000273, кв. 13, м. „Спорното” , с. Гурмазово, общ. Божурище
Фирмата изпълни нулев цикъл и производство, доставка и монтаж на стоманена конструкция с тегло 93 тона.

Възложител: „Волаком” АД