Новини

Склад за метални елементи - етапно строителство в УПИ I - 225,226,227,502,503,504,505,507,558, кв. 2, м. СПЗ кв. Враждебна, СО р-н Кремиковци

Какво строим в момента 17.11.2015

Проектът се разработва, във връзка с инвестиционните намерения на инвеститора за изграждане на ново складово хале за съхранение на метални елементи.
Новата постройка ще бъде разположена в парцела на действащата складова база на ТисенКруп Юпитер стомана. В парцела има разположени съществуващи складове за метали, административна сграда и открит подкранов път и кантар.

Производствена сграда за текстилна конфекция, УПИ IV, кв. 91-а по плана на гр. Кюстендил

Какво строим в момента 05.10.2015

Довършителни монтажни работи на обект: „Производствена сграда за текстилна конфекция, гр. Кюстендил. Инвестиционният проект предвижда изграждането на едноетажна, свободностояща производствена сграда с двуетажна, административно - битова част към нея.

Спортен комплекс - многофунционална зала и покрит басейн в гр. Доспат

Завършени обекти 25.09.2015

Локация: гр. Доспат
Възложител: „Агромах Роуда” ЕООД
Извършвани дейности: Производство доставка и монтаж на стоманена конструкция, доставка и монтаж на панели и обшивки,както и полагане на огнезащитна система
РЗП: 3500 кв.м.
Година на завършване: 2015г.