Новини

Край на монтажните работи на обект „АДВ”. Подобект: „ АВД – 1- Работен проект за ремонт за ел. Захранването на парк 626, в пр-во АВД”

11.04.2016

Въложител: „Енерджи-Ка” ЕООД
Локация: Бургас
Извършени дейности: Производство, доставка и монтаж на метална конструкция за кабелни скари.
Тегло конструкция: 20т.
Година на завършване: 2016

Приключиха монтажните работи на обект: „Складова сграда с офиси и магазини” с. Кривина

08.04.2016

Възложител: БПД Рингроуд ЕООД
Локация: с. Кривина, община Панчарево, Столична община
Извършени дейности: Производство, доставка и монтаж на метална конструкция и доставка и монтаж на профилирана ламарина.
Тегло конструкция: 370т.
Година на завършване: 2016г.

СКЛАДОВА СГРАДА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА АЛУМИНИЕВИ ПРОФИЛИ И ПРОФИЛИ И ОРНАМЕНТИ ОТ КОВАНО ЖЕЛЯЗО С АДМИНИСТРАТИВНА ЧАСТ, в УПИ III - 000241, 000243, кв.11, кв.”9-ти Септември“, гр.Божурище, община Божурище.

12.02.2016

Конструкцията на складовата част като статическа схема представлява едноотворна рамка с отвор 30,00 метра осово /среда колона – среда колона/, с трета колона, подпираща рамката в средата. Колоните IPE360 и ригелите IPE330 на рамката са изпълнени от горещо валцувано 2Т сечение. Противоветровите връзки по фасадата и покрива са изпълнени от студено-огънати сдвоени “2xL” – образни профили.

Фабрика „Ацом” - УПИ I -000273, кв. 13, м.

12.01.2016

Довършителни монтажни работи на обект: Фабрика „Ацом” – УПИ I -000273, кв. 13, м. „ Спорното”, с. Гурмазово, община Божурище
Фирма Стримона Строй изпълнява нулев цикъл, стоманобетонови колони, производство, доставка и монтаж на метална конструкция, доставка и монтаж на стенни и покривни панели.
Възложител на обекта е: „Ацом” ООД

4 броя Халета – Ихтиман - Административна сграда и Преустройство на птицеферма с. Живково

07.01.2016

В процес, са монтажните работи на обект: „Преустройство по време на строителството на птицеферма за отглеждане на пуйки с битово-административна сграда” – ПИ 036055, м-ст „Каратопарк”, землище на с. Живково, общ. Ихтиман по чл. 154 от ЗУТ.

Възложител на обекта е: „Балкан Стийл Инженеринг” ООД